تبلیغات
control - سیستم های اتوماسیون APACS
درباره وب سایت

ارتباط با ما:


mehdi400v@yahoo.com
آرشیو وب سایت
نویسندگان
موضوعات
لینک دوستان
آمار وب سایت
  • بازدیدهای امروز :
  • بازدیدهای دیروز :
  • كل بازدیدها :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • كل مطالب ارسال شده:
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ورود به پروژه
1-5 مقدمه

بیشتر فرایندها شامل تركیبی ازفرایندهای پیوسته(دما،فشار،فلو)وفرایندهای گسسته(مدارهای دیجیتال برای پمپها و شیرها)می باشند.به طور مرسوم سیستمهای كنترل توسعه یافته(DCS)جهت اداره كنترل پیوسته بسیار سودمند هستند و كنترل كننده های برنامه پذیر(PLCs) برای كنترل گسسته ابزار مناسبی می باشند.از این رو دو انتخاب پیش رو خواهیم داشت: پیكربندی،یكپارچه سازی ونگهداری دوسیستم یا انتخاب یك نوع سیستم .

سیستم كنترلAPACS بر این مشكل فایق آمده و امكانات و توانایی های DCSsوPLCsرا در یك سیستم جهت كاهش هزینه ها با هم تلفیق كرده است.به عنوان مثال امكانات DCSsوPLCs كه در سیستم كنترل APACSبكار گرفته شده اند عبارتند از:1- controller configuration software: این نرم افزارتشكیل شده است از چهار زبان:

• Function Block (FB)

• Ladder Logic

• Sequential Function chart

• Structured Text

كه درداخل یك control module database با قرارگرفته اند

2-كنترلر PLCقوی جهت افزایش قابلیت اطمینان

3-معماری DCS انعطاف پذیرو قابل گسترش برای افزایش كارایی .

APACS یك بسته ویندوز NT كه شامل configuration ،operator interface ، Remote viewing و Historian Softwareمی باشد، فراهم می كند.بسته نرم افزاری جهت ساده كردن فرایند اتوماسیون برای اطمینان از داشتن ابزاری موثرو قابل استفاده برای مقاصد ویژه مورد استفاده قرار می گیرد.

این معماری همچنین خصوصیات زیر را دارا است:

1-قابلیت استفاده از سطوح افزونگی(redundancy) اختیاری و استاندارد.

2-پشتیبانی از تولیدات و سیستم های شركتهای دیگر و یكپارچه سازی آسان آنها.

این فصل در دوبخش به توضیح مختصر در مورد بسته های سخت افزاری و نرم افزاری سیستم اتوماسیون APACS جهت اشنایی با یك سیستم اتوماسیون مبنی بر DCS و PLC می پردازد.

2-5 بسته های نرم افزاری سیستم APACS

APACS به كاهش هزینه و پیچیدگی فرایندهای اتو ماسیون بوسیله بسته های نرم افزاری كه در محیط Windows NT قابل اجرا هستند،كمك می كند.

APACS Process Suit: یك نرم افزار پیكر بندی كنترلر است كه تر كیبی از:

یك operator interface ، Remote Viewing Tool Internet -based و یك Historian است.

Configuration software :

نرم افزار پیكربندی 4-mation كه در ویندوزNTیا ویندوز 98 قابل اجرا می باشدودر آن پروژه در یك محیط گرافیكی برای ایجاد بانك اطلاعاتی شروع بكارمی كند.

نرم افزار4-mation بر مبنای استانداردIEC 1131-3 برای پیكربندی كنترلرهای برنامه پذیر می باشد.این نرم افزار از تركیب چهار زبان تشكیل شده است كه در داخل یك Control Module Database می باشند :

DCS-style function blocks: برای كنترل پیوسته مانند كنترل دماو فلو

PLC-like ladder logic: برای نیازهای گسسته مانند مدارهای interlock

Sequential function chart: برای تعیین روشها مانند راه اندازی اتوماتیك

Structured text: برای اداره بهتر درخواستها در یك محیط متن مانند محاسبات پیچیده.

برای كاهش بیشتر زمان پیكر بندی، 4-mation از الگوریتمهای تعیین شده قابل استفادﺓ كاربر برای استراتژهای كنترل پشتیبانی می كندبطوریكه داده های ورودی دو نسخه ایی را حذف می كند و به كاربر اجازه می دهد كه استاندارد هایی برای واحد و محیط كار ایجاد كند.انواع متنوعی از application libraries تقریبا در دسترس هستند.

این كتابخانه ها شامل پیش پیكر بندیهای استراتژی های كنترل برای كاربرد های ویژه كه شما می توانید از آنچه هست استفاده كنید.

یكبار كه كاربرپیكر بندی را ایجاد كرده باشد ،4-mation بصورت on-line اشكال زدایی می كند وتست كردن را آسان می كند .

4-mation امكانات زیر را نیزارائه می دهد:

1-ذخیره سازی از تصویرهای گرافیكی پیكر بندی در كنترلربطوریكه نیازبه اسناد off lineرا بر طرف می كند .

2-بر چسب های آدرس یابی برنامه كه سخت افزار كنترلر و تجهیزات فرایند را بهم مربوط می سازد و اشكالزدایی و نگهداری و تعمیررا آسانترمی كند.

3-گزارش جامع از اطلاعات تشخیصی كه شامل هر یك ازاطلاعات مربوط به وضعیت ماژولها،اعمال پیشنهادی برای رفع وضعیت نامطلوب می باشد.

واسط اپراتوری(operator interface):

برای مونیتورینگ فرایندها APACS In Touch operator interface به كاربراجازه می دهد كه به آسانی نمایش گرافیكی واقعی از فرایندهارا در محیط ویندوز NTیا 98 ایجاد كند.(شكل 1-2) APACS InTouch ویژگیهای زیادی را روی InTouch toolkit برای سرعت بخشیدن به startup فراهم می كند.و درآغاز ایجاد پیكربندی یك Shell قابل بسط ،ایمن و كامل به كاربرارائه می دهد.

اینShellویژگیهایی مانند زیر ارایه می دهد.

• تولید اتوماتیك بانك اطلاعاتی از یك بانك اطلاعاتی كنترلرAPACS برای ایجاد یك بانك اطلاعاتی homogenous system-wide

• ایجاد صفحه نمایش(faceplate displays)

• پیغام دادن یا نمایش روی صفحه با single click برای دستیابی آسان به تابع های بكار برده شده و قابلیت دیدن مداوم اطلاعات آلام.

• پنچره اداره آلارم

Figure 2-1

• نمایش سلسله مراتبی(hierarchy)

• نمایش پیش فرضconventionشامل رنگهاو navigation

• ساختار داده ای سلسله مراتبی ایمن برای build on

• پنجره های historian trend و real-Time

• پنجره تشخیصی(diagnostic) كه شامل حالات سیستم می باشد

• تولید گزارشهای مبنی بر پارامترها مانند batch trend،وقایع یا لیستهای آلارم یا زمان(انتقال روزانه،هفتگی و ماهیانه)

علاوه بر این، ابزارهای ذخیره سازی زمانInTouch وظایف پیشرفته ای ارائه می دهد مانند:

 زبان Scriptingبرای ایجاد فایلهای آغازگر.

 هشدار دهنده توزیع یافته،كه چندین آلارم را پشتیبانی می كند بنابراین اپراتورها اطلاعات آلارم را از چندین مكان دور در یك لحظه می توانند ببینند.

 وقایع نگاری توزیع یافته

Internet-based Viewer

APACS Scout تواناییها و امكانات مخابراتی را توسعه داده است چنانكه به كاربرامكان می دهد عملكردها،تولیدات و تعمیرات و نگهداری سیستم را در نقاط دور ازفرایند بصورت on-line در یك شبكه سراسری اینترانت یا شبكه جهانی اینترنت مشاهده كند.

Open Historian

مدیریت داده باIndustrialSQL server APACS آسانتر شده است.

IndustrialSQL serve یك بانك اطلاعاتی رابطه ای است كه از استاندارد مایكروسافت استفاده می كند. دستیابی مشترك به real-time،ثبت رویدادها پیكربندی،،اطلاعات تجاری (داده های تجاری)را برای مشاهده،آنالیز اطلاعات، گزارش گیری و... مهیا می كند.این معماری باز غیر اختصاصی اجازه استفاده از ابزار های آنالیز اطلاعات موجود را فراهم می كند.


Figure 2-2

Industry-Specific Options

نگارش گسترش یافته APACS ProccessSuite می باشد كه با تجهیزات منحصر بفردصنعتی سازگار است. برای مثال APACS ProccessSuite batch امكانات طراحی اضافی برای semi-continuousوhybridو batch processesرا فراهم می كند.بعلاوه همه ویژگیهای استاندارد ProccessSuite، Batch ProccessSuite راشامل می شوند.

The APACS InBatchبرای مدیریت، APACS Crystal Reports به منظور تهیه گزارش ، توابع بلوكی برای استفاده در 4-mation|و معجزه گرها (wizards) برای بلوكها مورد استفاده قرار می گیرند.

InBatch یك دسته Supervisor قوی برای آسان كردن دستورالعمل مدیریت،خط تبدیل كننده سریع،ردیابی دقیق و صحیح عناصر مورد استفاده،مستند سازی اتوماتیك از تاریخ تولیدات و زمان سریعتر برای فروش را فراهم می كند.

پیروی از استاندارد S88.01، InBatchبه كاربر اجازه معین كردن دستورالعملهای یك دوره از فرایندهای عمومی مستقل و توابع انتقال را می دهد.

این شیوه قابلیت انعطاف زیاد در طول انجام عملیات را امكانپذیر می كند و وابستگی سیستم را به كارشناس برای تعویض كاهش می دهد.

UNIX-Based Operator Interface

سیستمAPACS همچنین یك UNIX-based operator interface برای كارخانه ها را ارائه می دهد

APACS Process Supervisor (APS) روی ایستگاه DEC Alpha AXP با Digital UNIX و ایستگاه Hewlett-Packard PA-RISCبا HPUX اجرا می شود. در این محیط قدرتمند APS درك وتشخیص فرایند و فعل وانفعال مربوط به ان را برای اپراتورها آسان می كند.

ویژگیهای دیگرAPS عبارتند از:

 سیستم مدیریت آلارم كه به طور دائمی پنجره اختصاری آلارم را نشان می دهد و دستور دهنده ها رابرای آدرس یابی موقعیت الارم روشن می كند.

 پیش پیكربندی و صفحه نمایش برای بازدید یا مرور اطلاعات فرایند در یك فرمت مشخص.

 گزارشهای استاندارد كه می تواند شامل زمان واقعی رخداد پروسه،تاریخ یا محاسبه اطلاعات باشد.

 یكی كردن (تاریخ نگاری)PI Historian بر روی پایگاه منتخب Unix

 بانك اطلاعاتی sap ready برای تسهیل در ایجادیك معماری بهینه .طبقه بندی: کنترل و ابزار دقیق،
ارسال توسط مهدی میرحسینی | تاریخ : یکشنبه 4 آبان 1393 | نظرات ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
صفحات دیگر