تبلیغات
control - رگلاتور اصلاح ضریب قدرت .
درباره وب سایت

ارتباط با ما:


mehdi400v@yahoo.com
آرشیو وب سایت
نویسندگان
موضوعات
لینک دوستان
آمار وب سایت
  • بازدیدهای امروز :
  • بازدیدهای دیروز :
  • كل بازدیدها :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • كل مطالب ارسال شده:
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ورود به پروژه

رگلاتور اصلاح ضریب قدرت یكی از اساسی‎‎ترین اجزاء بانكهای خازنی با قدمتی تقریبا برابر با قدمت خازن است . علی رغم كاربردهای این وسیله ، به جرات می‎توان گفت كه مبهم‎‎ترین و رازآلودترین جزء یك بانك خازنی است .

طبق تعریف مرسوم "رگولاتور دستگاهی است كه با اندازه گیری ضریب توان بار، به مقدارمورد نیاز خازن به مدار وارد می‎نماید."

این تعریف درعین جامعیت بسیارمبهم بوده و اطلاعاتی ازچگونگی تنظیم ودیگرمشخصات ارائه نمی‎دهد.

هدف این مقاله پاسخ به سئوالاتی مانند :رگولاتورچگونه كارمیكند؟

 نسبت C/K چیست ؟

 تنظیم ناصحیح چه تاثیری درعملكرد رگولاتور دارد؟

 3 به 11 به چه معنایی است ؟

 تواتر سویچینگ چگونه تعیین میشود ؟

 اگرپلاریته PT. به اشتباه وصل شود چه رخ میدهد؟

 ومواردی شبیه به آن است .

در این مقاله سعی شده تا اصول كلی وتئوریها تا سرحد امكان به صورت ساده بیان شود وتنها اصولی بیان شوندكه درتمامی انواع رگولاتورهای آنالوگ ، الكترونیكی و رگولاتورهای بسیار پیشرفته میكروسسوری مشترك هستند.

مقاله به دوبخش تقسیم شده  دربخش اول اصول وتئوریها بیان می‎شوند و در بخش دوم اثر خطاهای معمول درنصب وتنظیم رگولاتور به‎‎‎صورت سئوال وجواب مطرح می‎شوند.

 

بخش اول

اصول كار رگولاتور:

فرض كنید بخواهیم بصورت دستی و به‎‎‎وسیله دستگاه‎‎های اندازه‎‎گیری توان اكتیو و راكتیو، ضریب توان را اصلاح نماییم  همچنین فرض می‎نماییم كه 5 خازن هم ظرفیت q كیلوواری نیز در اختیار داریم روند تنظیم به شرح ذیل است :

مرحله 1) اندازه‎‎گیری توان اكتیو و راكتیو

مرحله 2) محاسبه ضریب توان با استفاده ازرابطه

مرحله 3) محاسبه توان راكتیو موردنیاز برای رسیدن به ضریب توان مطلوب  مرحله 4) تزریق Q كیلووار راكتیو به مدار

 

در اینجا دو حالت پیش می‎آید:

حالت الف ) Q كیلووار معادل q 8/3 است یعنی به سه پله و8/0 یك پله نیاز داریم ولی نمی‎توانیم 8/0 یك پله را وارد مدار نماییم . دو انتخاب وجود خواهد داشت :

            *- وارد كردن 3 پله ( به ضریب توان مطلوب نخواهیم رسید )

            *- وارد كردن 4 پله ( ضریب توان از مقدار تنظیم شده بزرگتر خواهد شد)

          كدام راه حل مناسبتراست ؟

حالت ب ) Q كیلووار معادل q 4/4 یعنی به 4 پله و4/0 یك پله نیاز داریم مجددا مانند حالت الف دو راه وجود دارد.

            *- وارد كردن 4 پله كه منجر به ضریب توانی كوچكتر از مقدار تنظیم شده می‎گردد.

            *-  وارد كردن 5 پله كه به ضریب توان بزرگتری دست خواهیم یافت.

            مجددا این سئوال پیش میآید كه كدام مناسبتراست ؟

 چنین وضعیتی دقیقا در رگولاتور نیز رخ میدهد.

فرض كنید كه قبلأ مقداری خازن وارد مدار شده و ضریب توان اندازه گیری شده (محاسبه شده ) ازضریب توان مطلوب بزرگتر است ، لازمست تا فرضا q 2/1 ازخازنهای متصل، قطع شوند. یك خازن را قطع نماییم یا 2 خازن را؟

دررگولاتورها معمولا مقدار راكتیو مورد نیاز را به مضربی ازكوچكترین پله گرد می‎نمایند. دو مثال زیر دو حالت متفاوت تصمیم گیری وعملكرد رگولاتور را نشان می‎دهد .

            * در رگولاتوری اگر4/3پله مورد نیاز باشد 3 پله وارد، واگر 6/3 پله مورد نیاز باشد 4 پله وارد می‎گردد 

            *-رگولاتور دیگری بجای 7/3 پله ، 4 پله  وبجای 69/3 پله ، 3 پله وارد می‎نماید.

همانگونه كه مشخص شد باید در تنظیم واصلاح ضریب توان درصدی خطا را بپذیریم.

در اینجا این سئوال مطرح می‎شود كه :

            *- چه میزان خطا مجاز است ؟

          *- این خطا به چه عواملی بستگی دارد؟

          *- چگونه میتوان آنرا كنترل كرد؟

پاسخ به دو سئوال نهایی بسیار آسان است " ظرفیت كوچكترین پله".

چون كل راكتیو موردنیاز به مضربی ازكوچكترین پله گرد می‎شود هر چه این عدد كوچكتر باشد خطا كمتراست : ولی كوچك ساختن پله اول موجب استهلاك تجهیزات ، افزایش تعداد قطع و وصل ها ، ایجاد شوك وتنشهای الكترومكانیكی و اختلالات الكترومغناطیس می‎گردد.

برای دست یابی به پاسخ سئوال اول " چه میزان خطا مجاز است ؟ " كه متناظر سئوال " ظرفیت كوچكترین پله چگونه تعیین میگردد؟" به راهنمای طراحی بانكهای خازنی شركت فراكوه مراجعه نمایید.

نسبت C/K چیست وچگونه تعریف میشود؟

نسبت C/K  درواقع تعیین كننده دقت یا خطای تنظیم است. معمولأ میزان خطا متناسب با ضریبی بین 5/0 الی 65/0 كوچكترین پله بانك خازنی است .

دررگولاتوری كه مبنای خطا 65/0 كوچكترین پله است : بجای 67/5 برابر كوچكترین پله(0.65*q)  ،6 برابر كوچكترین پله(6*q) به مدار وارد می‎گردد وبجای 4/5 برابر كوچكترین پله (5.4*q)،5 برابر كوچكترین پله(5*q) وارد مدار می‎گردد.

درابتدای مقاله فرض شد كه دستگاههای اندازه گیری توان اكتیو و راكتیو دراختیار داریم.  دررگولاتور ازجریان اكتیو و راكتیو برای كنترل و تصمیم گیری استفاده می‎شود و بجای آنكه توان راكتیو مورد نیاز با ظرفیت كوچكترین پله مورد مقایسه قرارگیرد جریان راكتیو بار با جریان راكتیو كوچكترین پله مورد مقایسه قرارمی‎گیرد، حد خطا نیز بجای 65/0 توان كوچكترین پله(0.65*q) ، معادل 65/0 برابر جریان راكتیو كوچكترین پله(0.65*Ic) خواهدبود.

ازطرفی جریانها ازطریق ترانس جریان كاهنده اندازه گیری می‎شوند لذا اگر ظرفیت كوچكترین پله Q كیلو وار باشد بااتصال آن به شبكه جریان راكتیوی برابر به  شبكه تزریق می‎شودوپس از عبور از CT در مدار داخلی رگولاتور جریان  (K نسبت تبدیل ترانس جریان ) اندازه گیری می‎شود.

با اتصال كوچكترین پله به شبكه در رگولاتور جریان  اندازه گیری میشود .

پس حد خطا بصورت زیر كه فرم آشنای C/K است تبدیل می‎گردد

C/K =

 

بخش دوم :

اگر C/K را به مقدار بزرگتری تنظیم كنیم چه تغییری در عملكرد رگولاتور پدید میآید؟

            وقتی C/K به مقدار بزرگتری تنظیم گردد ، بدین معنی است كه ظرفیت كوچكترین پله  بزرگتر از حد واقعی اعلام شده است . لذا در ضریب توان اندازه‎‎گیری شده باید تغییر بیشتری نسبت به حالت تنظیم صحیح  C/K ایجاد گردد تا پله‎‎ای قطع یا وصل گردد . خطا افزایش می‎‎یابد.

اگرC/K را به مقدار كوچكتری تنظیم نماییم چه تغییری درعملكرد رگولاتور پدید می‎آید؟

            با این تنظیم مقدار ظرفیت كوچكترین پله ، كمتر ازمقدار واقعی اعلام می‎‎شود و با تغییر كوچكی در ضریب توان یك پله قطع یا وصل می‎گردد.

خطا كمتر می‎شود ولی امكان نوسان (قطع ووصل متوالی )یك پله وجود دارد.

اگر C/K صحیح تنظیم شود ولی نسبت CT به مقداری بزرگتر(كوچكتر) تنظیم گردد چه رخ میدهد؟         دراكثر رگولاتورها تنظیم نسبت CT تاثیری درعملكرد رگولاتور ندارد بلكه تنها برای نمایش مقدار دقیق            جریان اندازه گیری شده بكار می‎رود .ولی اگر در رگولاتوری این ضریب تاثیری در عملكرد درونی   رگولاتور             داشته باشد افزایش (كاهش ) آن متناظر كاهش (افزایش ) نسبت C/K است .

درشبكه ای با ولتاژ بیش از 400 ولت باید از PT برای رگولاتور واندازه گیری ها استفاده كرد. آیا نسبت C/K تغییر میكند؟

            خیر C/K از همان رابطه محاسبه می‎گردد ونسبت تبدیل PT درآن تاثیری ندارد.

در بعضی از رگولاتورها نسبت  C/K بصورت  كه Q ظرفیت كوچكترین پله وK نسبت تبدیل CT است تعریف میگردد. چرا این فرمول با فرمول  متفاوت است ؟

            این نوع رگولاتورها تنها برای یك ولتاژ معین قابل استفاده هستند. در این نوع، ضریب برای ولتاژ خاصی مثلأ 400 ولت محاسبه می‎گردد ودر نسبت  بصورت اتوماتیك ضرب می‎‎گردد.

درصورت استفاده از این رگولاتورها برای ولتاژی متفاوت با ولتاژ اصلی آنها چه اتفاقی رخ میدهد؟

            اگر ولتاژ بزرگتر از ولتاژ اصلی باشد همانند كوچك كردن C/K خواهد بود واگر ولتاژ كمتر از ولتاژ اصلی باشد مطابـق بزرگ ساختن C/K خواهــدبود.

 

آیا فرمول دیگری برای C/K وجود دارد؟

             بله :

             باتوجــه به این فرمول دیده می‎‎شود كه اگر ضریب  برای شرایط خاصی محاسبه گردد

            مقدار  رابطه به نسبت ظرفیت خازن (C) ونسبت CT (K  ) بستگـی دارد و علت آنكــه ضریب خطا

            را C/K می‎نامند همین رابطه است .طبقه بندی: قدرت،
برچسب ها:رگلاتور اصلاح ضریب قدرت .،
ارسال توسط مهدی میرحسینی | تاریخ : جمعه 30 آبان 1393 | نظرات ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
صفحات دیگر